Вимоги до публікації

За результатами конференції планується випуск збірника тез доповідей. До розгляду приймаються матеріали досліджень і науково-технічних розробок у галузях текстильної та фешн технологій. Подані матеріали розглядаються науковим комітетом конференції, після отримання позитивної рецензії та перевірки на антиплагіат (не більше 30 % співпадінь) приймаються до публікації.

ОБСЯГ ТЕЗ – 2 повні сторінки 

Обсяг малюнків та таблиць не повинен перевищувати 25 % (півсторінки) обсягу тез. Матеріали друкуються мовою оригіналу. Автор несе відповідальність за додержання вимог при підготовці матеріалів, у тому числі норм академічної доброчесності, авторського права, достовірності наведених фактичних даних, у тому числі цитат, посилань на джерела та норми права, імен та назв.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Автор повинен зареєструватися для участі у конференції та надіслати матеріали та копію квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу [email protected].

Доповіді з найбільш вагомими науковими результатами будуть рекомендовані до публікації у  фаховому (категорія Б) науково-виробничому журналі «Індустрія моди. Fashion Industry» (ISSN 0135-230X).