Вимоги до публікації у Віснику

Учасники конференції мають можливість опублікувати статті у науковому фаховому виданні «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну» (ISSN 1813-6796). До початку конференції буде виданий випуск з матеріалами конференції.

Журнал внесено до наступних міжнародних баз даних: Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCOhost, WorldCat, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Index Copernicus, Research Bible, Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Polish Scholarly Bibliography (PBN), Journals Impact Factor (JIF), Open Academic Journals Index (OAJI), InfoBase Index, International Scientific Indexing (ISI), Universal Impact Factor (UIF), CiteFactor. Електронна копія видання знаходиться у відкритому доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України та офіційному сайті видання.

ОБСЯГ СТАТТІ – до 8 повних сторінок

До розгляду приймаються наукові статті авторів за матеріалами досліджень і науково-технічних розробок у галузях текстильної та фешн технологій.  Подані статті розглядаються редакційною колегією журналу «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну» серія «Технічні науки» і після отримання позитивної рецензії приймаються до публікації.

Стаття друкується мовою оригіналу та повинна супроводжуватися розширеною анотацією з розкриттям всіх структурних елементів статті — українською, російською та англійською мовами (у відповідності до наказу МОНМС від  17.10.2012р. № 111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових  видань України»).

Автор несе відповідальність за додержання вимог при підготовці матеріалів, у тому числі норм авторського права, достовірність наведених фактичних даних, у тому числі цитат, посилань на джерела та норми права, імен та назв.

Правила для авторів СЕРІЯ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ»

Автор повинен зареєструватися для участі у конференції та надіслати повний текст статті, заяву і договір на електронну адресу kyivtexfashion@knutd.edu.ua.

СТАТТЯ                   ЗАЯВА                   ДОГОВІР

Подаються 2 електронних файли рукопису:  PDF формату та в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows (версії 2003/2010/2013/2016).                               Назва файлів: Прізвище_statja_ukr.doxc та Прізвище_statja_ukr.pdf.

Редакція не надає авторські екземпляри дописувачам.

Отримати журнал можна, оформивши передплату або оплативши вартість одного примірника — 150 грн на банківські реквізити:
Отримувач: Київський національний університет технологій та дизайну
Код ЄДРПОУ отримувача: 02070890
Банк отримувача : УДКСУ у Печерському р-ні м. Києва
Код банку отримувача: 820172
Розрахунковий рахунок: 31259228203551
Призначення платежу: П.І.Б. (автора (-ів) публікації) – за журнал  «Вісник КНУТД»