Вимоги до публікації тез

За результатами конференції планується випуск збірника тез. До розгляду приймаються тези авторів за матеріалами досліджень і науково-технічних розробок у галузях текстильної та фешн технологій.  Подані матеріали розглядаються науковим комітетом кнференції і після отримання позитивної рецензії приймаються до публікації.

ОБСЯГ ТЕЗ – до 4 повних сторінок формату А5

Маиеріали друкуються мовою оригіналу. Автор несе відповідальність за додержання вимог при підготовці матеріалів, у тому числі норм академічної доброчесності, авторського права, достовірність наведених фактичних даних, у тому числі цитат, посилань на джерела та норми права, імен та назв.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ                   

Автор повинен зареєструватися для участі у конференції та надіслати тези та копію квітанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу kyivtexfashion@knutd.edu.ua.

Доповіді з найбільш вагомими науковими результатами будуть рекомендовані до публікації у науковому фаховому виданні «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну» серія «Технічні науки» (ISSN 1813-6796)  та фаховому науково-виробничому журналі «Легка промисловість» (ISSN 0135-230X).