Комітет

Голова наукового комітету

Грищенко Іван Михайлович – доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Заступники голови наукового комітету

Каплун Віктор Володимирович – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової та інноваційної діяльності Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Зубкова Людмила Іванівна – кандидат технічних наук, професор, декан факультету індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Члени наукового комітету

Бабушко Світлана Ростиславівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Березненко Сергій Миколайович – доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Галавська Людмила Євгеніївна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології трикотажного виробництва Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Гаркавенко Світлана Степанівна – доктор технічних наук, професор, проректор з освітньої діяльності, завідувач кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Ізовіт Тетяна Леонідівна – кандидат економічних наук, Президент Української асоціації підприємств легкої промисловості «Укрлегпром»

Кириченко Римма Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Колосніченко Марина Вікторівна – доктор технічних наук, професор, декан факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Косев Йордан – доктор технічних наук, професор, Університет прикладних наук Hochschule Niederrhein, Німеччина

Красильникова Ганна Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики трудового та професійного навчання Хмельницького націоального університету, Україна

Курганський Андрій Володимирович – кандидат технічних наук, координатор кластеру легкої промисловості, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Омельченко Василь Дмитрович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник державного підприємства «Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості», Україна

Пашаев Назим – доктор наук, професор, Ерджиес університет, Туреччина

Садретдінова Наталія Василівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Слізков Андрій Миколайович – доктор технічних наук, професор кафедри матеріалознавства, товарознавства та експертизи текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Супрун Наталія Петрівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства, товарознавства та експертизи текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Угболуе Самуел – доктор наук, професор, декан факультету та директор з планування та розвитку, Університет Єдвіна Кларка, Нігерія

Цимбал Тетяна Валентинівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Чепелюк Олена Валеріївна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету, Україна

Секретаріат конференції

Кизимчук Олена Павлівна – відповідальний секретар, доктор технічних наук, доцент кафедри технології трикотажного виробництва Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Єрмоленко Інна В’ячеславівна – кандидат технічних наук, начальник відділу інформаційного забезпечення та трансферу технологій, доцент кафедри технології трикотажного виробництва Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Василенко Вікторія Миколаївна – кандидат технічних наук, відповідальний секретар наукового фахового журналу «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну» серія «Технічні науки», доцент кафедри матеріалознавства, товарознавства та експертизи текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну, Україна